skip to Main Content

Welcome

EEBA is located in a beautiful landscaped park in the outskirts of Waterloo, 15 kilometers south of the center of Brussels.

Get In Touch

Email: info@eeba.be
Phone: +32(0)2/357 0670
Address: Square d’Argenteuil 5 1410 Waterloo, Belgium

Our Location

Välkommen till den Svenska sektionen

Den svenska sektionen är en av Europeiska skolan Bruxelles Aregenteuils fyra språksektioner.  Vi erbjuder en flerspråkig och mångkulturell studiemiljö där den bärande idén är att eleverna ska få en kvalificerad utbildning som sätter kunskap i fokus.

Vår skolas regelsystem präglas av demokratiska värderingar och vi betonar värdet av respekt för andra genom vänskap och hjälpsamhet.

Vi värnar om att skapa kamratskap där eleverna stöder varandra för att skapa trygghet och undervisningen sker enligt Europaskolornas egna styrdokument.

Den första Europaskolan grundades 1957.  Skolgången börjar på förskolan då barnen är mellan 2 -5 år och fortsätter sedan på Primärstadiet (årskurs 1- 5) och därefter på Sekundärstadiet (årskurs 1 – 7). Sekundärstadiet motsvarar årskurs 6-9 i grundskolan samt 1-3 i gymnasieskolan i Sverige.

Studierna på Sekundärstadiet leder till en Europeisk studentexamen Baccalauréat Européen. Alla länder inom EU, USA och Kanada erkänner denna examen som ger tillträde till högskola och universitet.

Välkommen att kontakta oss på: +32 2 357 0670
Eller via email: admission@eeba.be

Back To Top